Timmerbedrijf TansPrivacy Statement

Dit is de Privacy Policy van Bouw- en Timmerbedrijf Tans
Albert Hahnweg 26
3762 VE in Soest
KVK-nummer:
BTW-nummer:

Bouw- en timmerbedrijf Tans

Bouw- en Timmerbedrijf Tans vindt het waarborgen van uw privacy en de vertrouwelijkheid waarmee uw persoonsgegevens worden behandeld erg belangrijk. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om! De verwerking van persoonsgegevens die Bouw- en Timmerbedrijf Tans nodig heeft om haar diensten aan u te kunnen verlenen, valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG legt verplichtingen op aan verantwoordelijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en geeft rechten aan burgers, waarbij de privacybescherming van de natuurlijke persoon als individu voorop staat.

In dit Privacy-beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens en beveiliging

Bouw- en Timmerbedrijf Tans verzamelt uw persoonsgegevens. Dit doen we alleen als u beslist om deze aan ons beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden beheerd in een beveiligde omgeving (database), uitsluitend toegankelijk voor bevoegden.

Doeleinde en gebruik

Bouw- en Timmerbedrijf Tans zal uw gegevens alleen gebruiken voor:

  1. Het verwerken van uw contact verzoek / offerte aanvraag;
  2. opstellen van facturaties
  3. communicatie gedurende de aan u verleende werkzaamheden/diensten
  4. nieuwsberichten van Bouw- en Timmerbedrijf Tans

Gegevens delen

Bouw- en Timmerbedrijf Tans zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Buiten ons eigen netwerk kunnen uw gegevens strikt vertrouwelijk gedeeld worden aan derden die zijn betrokken bij de uitvoering van uw verzoek aan Bouw- en Timmerbedrijf Tans of aan derde partijen, wanneer de wet dat vereist. Deze derde partijen zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Inzagerecht, correctie en verwijdering

U heeft het recht om de status van uw persoonsgegevens in te zien of te wijzigen. Dit kan via info@timmerbedrijftans.nl. Dit gebeurt doormiddel van een controle van uw identiteit.

Indien één of meerdere gegevens incorrect zijn dan heeft u op elk tijdstip het recht om ons schriftelijk te verzoeken uw gegevens aan te passen, dan wel te verwijderen.

Opslaan van gegevens

Bouw- en Timmerbedrijf Tans bewaart uw gegevens zolang als nodig is om bovengenoemde diensten aan u te kunnen verlenen.

Wij slaan geen IP nummers op wanneer u terugkomt op onze website.